8 KarakteristikAgama Islam

Postingan ini merupakan suatu resume dari perkuliahan bpk. Baharudin di kampus UIKA bogor, yang menarangkan tentang islam selaku manhajul hayah serta menjabarkan 8 ciri islam ialah: Syumuliyah, dia menyinggung dengan Quran surah Al-anam ayat 38: Dengan ayat ini dia menyinggung kalau seluruh makhluk yang terdapat di bumi pula merupakan umat islam semacam kita, ini menampilkan … Read more